PROFIL DAERAH TANJUNG PAUH

SEJARAH DAN LATARBELAKANG DAERAH TANJUNG PAUH

Daerah Tanjong Pauh ialah salah satu daerah yang terletak di dalam Jajahan Bachok. Disebelah utara bersempadan dengan Daerah Tawang, disebelah selatanya Bekelam, disebelah timur Repek dan Perupok dan sebelah barat Jajahan Kota Bharu.

Jarak daerah ini dengan bandar Bachok lebih kurang 6 KM dengan Bandar Kota Bharu pusat pentadbiran negeri ialah 18km. Luas Daerah Tanjung Pauh ialah 11.82 km persegi dan penduduknya ialah 11,000 orang sahaja.SEJARAH RINGKAS

 

Nama Tanjung Pauh ialah sempena  bagi nama sebuah kampung yang diduduki oleh Penggawa pada zaman pemerintahan British. Diwaktu itu kampung yang terpencil ini yang hanya didiami beberapa buah kelurga sahaja. Sebelum merdeka  daerah ini sangat mundur dan terpencil kerana tiada jalan-jalan penghubung serta apa-apa kemudahan asas. Sungai adalah salah satu daripada jalan penghubung daerah ini dengan dunia luar.

 

Selepas merdeka , Daerah ini turut menerima faeadah kemajuan yang dirancang oleh pemerintah yang mana sebatang jalan yang menghubungkan antara Pekan Beris Kubor Besar dengan Kota Bharu telah dibina pada tahun 1959. Pada tahun 1993 pihak M.T.C telah membuat percubaan menanam tembakau di daerah ini dan ianya telah berjaya, sejak itu ianya melangkah setapak demi setapak menuju kejayaan dan sudut pendapatan penduduk daerah ini. Hari ini Daerah Tanjong Pauh adalah satu daerah yang bernasib baik kerana telah mendapat kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan elektrik, air dan sebagainya dari kerajaan disamping mempunyai sumber ekonomi yang kukuh.