Mustakin (Pengurus) / Nur Irawani(Penolong Pengurus)
Alamat:
PEDI Beris Kubur Besar,
Lot 484, Bangunan Hajah Halimah, Jalan Hilir Pasar,
Beris Kubur Besar,
Bachok
Kelantan
16050
Malaysia
Mudah alih:
013-9400 532 / 010-912 1245
Hantar e-mel. Semua ruangan dengan tanda * adalah diperlukan.